1952/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1952/QĐ-UBND
v/v nhận bàn giao và phụ trách điều hành sở giao thông vận tải ông Nguyễn Quang Khải
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1952_signed.pdf
 Trở về trang trước