2488/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2488/QĐ-UBND
v/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH Lông vũ Phương Nam khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan GK1.GK2.GK3
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2488_signed.pdf
 Trở về trang trước