692/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
692/QĐ-UBND
V/v thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 31/03/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 692_2010.PDF
 Trở về trang trước