1406/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1406/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy kéo sợi Trà lý
Ngày ban hành 27/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1406_signed.pdf
 Trở về trang trước