1019/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1019/QĐ-UBND
v/v thành lập tổ công tác của tỉnh tiến hành kiểm tra rà soát giải thể các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phúc tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1019_signed.pdf
 Trở về trang trước