1022/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1022/QĐ-UBND
v/v thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với dân công hỏa tuyến theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chinh phủ
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1022_signed.pdf
 Trở về trang trước