1637/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1637/QĐ-UBND
v/v Điều động và bổ nhiệm phó Hiệu trưởng trường cao đẳng y tế cộng đồng ông Trần Phạm Tuân
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1637_signed.pdf
 Trở về trang trước