3716/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3716/CV-UBND
vv giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Yên Mỹ II
Ngày ban hành 27/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3716_signed.pdf
 Trở về trang trước