1008/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1008/QĐ-UBND
v/v kiện toàn đội kiểm tra liên ngành 178 về phòng chống tệ nạn mại dâm tỉnh
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1008_signed.pdf
 Trở về trang trước