15/CT-UBND
Chi tiết văn bản
15/CT-UBND
v/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên đại bàn tỉnh
Ngày ban hành 28/09/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 15.pdf
 Trở về trang trước