2181/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2181/QĐ-UBND
v/v giao đất cho UBND huyện Phù tại xã Phan Sào N am để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cầu Ba Đông trên đường ĐH.81 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở
Ngày ban hành 25/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2181_signed.pdf
 Trở về trang trước