Chi tiết văn bản
371/NQ-HĐND
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới Nu-3, Khu Đại học Phố Hiến
Ngày ban hành 29/04/2021 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Toản
Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành Hội đồng Nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm Nghị quyết 371 của HĐND tỉnh về Nu3.pdf
 Trở về trang trước