1624/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1624/QĐ-UBND
v/v cho phép viên chức đi nước ngoài về việc riêng bà Trương Thị Ngọc Lan trường chuyên Hưng yên
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1624_signed.pdf
 Trở về trang trước