1627/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1627/QĐ-UBND
v/v Miễn nhiệm kế toán trưởng ông Phạm Bá Tình Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1627_signed.pdf
 Trở về trang trước