12/CT-UBND
Chi tiết văn bản
12/CT-UBND
V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và ĐT tỉnh Hưng yên
Ngày ban hành 14/09/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 12.pdf
 Trở về trang trước