1601/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1601/CV-UBND
v/v thay đổi thời gian họp tại giấy mời số 210MH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1601_signed.pdf
 Trở về trang trước