1832/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1832/CV-UBND
V/v đầu tư xây dựng vành đai IV đoạn từ QL1B đến chân cầu Mễ sở và cầu Mễ sở theo hình thức hợp đồng
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1832.pdf
 Trở về trang trước