1961/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1961/CV-UBND
V/v xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng
Ngày ban hành 28/11/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1961.pdf
 Trở về trang trước