4/CT-UBND
Chi tiết văn bản
4/CT-UBND
V/v đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 25/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 04.pdf
 Trở về trang trước