2768/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2768/QĐ-UBND
v/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp xã Tân Tiến huyện Văn Giang
Ngày ban hành 12/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2768_signed.pdf
 Trở về trang trước