3255/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3255/QĐ-UBND
V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Tân Dân huyện Khoái Châu
Ngày ban hành 30/12/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3255.pdf
 Trở về trang trước