3464/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3464/CV-UBND
v/v hỗ trợ thi công thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam
Ngày ban hành 30/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3464_signed.pdf
 Trở về trang trước