2503/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2503/CV-UBND
V/v hỗ trợ thông tin truyền về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018
Ngày ban hành 30/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2503_signed.pdf
 Trở về trang trước