1942/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1942/QĐ-UBND
v/v bố trí giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm quan trắc thông tin Tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên bà Bùi Thị Lan
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1942_signed.pdf
 Trở về trang trước