3726/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3726/CV-UBND
V/v nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3726_signed.pdf
 Trở về trang trước