2706/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2706/QĐ-UBND
v/v Ban hành quy chế tổ chức,hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập cho phép thành lập trường trung cấp,trung tâm giáo dục nghề nghiệp trện địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 29/11/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2706_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước