1843/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1843/CV-UBND
v/v cho phép xã Thuỵ Lôi huyện Tiên Lữ sử dụng khoản tiền bàn giao lưới điện trung áp nông thôn để xây dựng cơ sở hạ tầng của xã
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1843.pdf
 Trở về trang trước