2942/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2942/QĐ-UBND
V/v bổ sung kinh phí cho sở Tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành 31/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2942_signed.pdf
 Trở về trang trước