1419/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1419/QĐ-UBND
v/v tặng bằng khen cho 11 doanh nghiệp của cục thuế tỉnh
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1419_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước