2420/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2420/QĐ-UBND
V/v phê duyệt đề cương chương trình phát triển đô thị huyện Yên Mỹ giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 30/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2420_signed.pdf
 Trở về trang trước