1393/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1393/CV-UBND
V/v giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân
Ngày ban hành 30/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1393.pdf
 Trở về trang trước