841/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
841/QĐ-UBND
v/v phê duyệt hộ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất tại xã Việt Hưng huyện Văn lâm để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 841_signed.pdf
 Trở về trang trước