387/CV-UBND
Chi tiết văn bản
387/CV-UBND
v/v giải trình bổ sung đề án bổ sung quy hoạch KCN và đô thị dịch vụ Lý thường kiệt
Ngày ban hành 28/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 387cv_signed.pdf
 Trở về trang trước