2729/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2729/CV-UBND
v/v tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ kh oa học và công nghệ
Ngày ban hành 27/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2729_signed.pdf
 Trở về trang trước