2747/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2747/CV-UBND
V/v đề xuất của UBND huyện Văn lâm về đơn giá thu gom vận chuyển xử lý rác thải
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2747_signed.pdf
 Trở về trang trước