1595/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1595/CV-UBND
v/v hoàn thiện nhà máy xử lý rác thải thành phố hưng Yên
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1595_signed.pdf
 Trở về trang trước