1414/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1414/CV-UBND
V/v khấu trừ giá trj tiền sử dụng đất trong việc thực hiện dự án của tập đoàn phát triển nhà và đô thị
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1414.pdf
 Trở về trang trước