9/CT-UBND
Chi tiết văn bản
9/CT-UBND
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 02/08/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 09.pdf
 Trở về trang trước