1010/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1010/QĐ-UBND
v/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường dọc bờ sông kè chống sạt lở và nạo vét sông cầu Treo huyện Yên Mỹ
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1010_signed.pdf
 Trở về trang trước