Chi tiết văn bản
37/2010/NQ-HĐND
Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp
Ngày ban hành 24/03/2010 Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực ngày 01/01/2019
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm 37_2010_NQ-HĐND.doc
 Trở về trang trước