682/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
682/QĐ-UBND
V/v Tặng bằng khen cho ông Phạm Đức Phần Hội người mù tỉnh
Ngày ban hành 28/02/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 682_signed.pdf
 Trở về trang trước