3254/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3254/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh nguồn kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2016 giữa hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các huyện Thành phố và công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL tỉnh
Ngày ban hành 30/12/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3254.pdf
 Trở về trang trước