388/CV-UBND
Chi tiết văn bản
388/CV-UBND
v/v cho phép học sinh tiếp tục nghỉ hoc đê phòng chống dịch Covid -19
Ngày ban hành 28/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 388_signed.pdf
 Trở về trang trước