3461/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3461/CV-UBND
v/v tuyên truyền phổ biến luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số 162/2017 /NĐ-CP năm 2019
Ngày ban hành 29/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3461_signed.pdf
 Trở về trang trước