3105/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3105/CV-UBND
v/v phương án tự chủ về tài chính tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư của Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi
Ngày ban hành 10/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3105_signed.pdf
 Trở về trang trước