833/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
833/QĐ-UBND
v/v bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để thực hiện các nhiệm vụ
Ngày ban hành 28/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 833_signed.pdf
 Trở về trang trước