3459/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3459/CV-UBND
v/v công tác đối với một số tổ chức nhóm cực đoan liên quan đến đạo tin lành
Ngày ban hành 29/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3459_signed.pdf
 Trở về trang trước