2735/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2735/CV-UBND
v/v thực hiện chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2735_signed.pdf
 Trở về trang trước