669/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
669/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2016 Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh
Ngày ban hành 31/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 669.pdf
 Trở về trang trước