442/CV-UBND
Chi tiết văn bản
442/CV-UBND
V/v thực hiện Quyết định số 14/2012/TTG của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 29/03/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 442.pdf
 Trở về trang trước